Cách 1: Tạo bảng thi đấu:

Mở MSExcel => Chọn New => Blank workbook

Untitled7

Cửa sổ Excel hiện ra

Untitled6

Sử dụng dụng cụ Borders và Merge and Center để tạo bảng thi đấu đơn giản

+ Borders dùng để tạo viền cho bảng

Merge and Center dùng để nhập các ô chứa lại

1: Chọn các ô gần nhau muốn nhập

2: Nhấp vào biểu tượng Merge and Center

3: Kết quả

Untitled8

Cách 2: Tạo nhánh đấu:

Sử dụng các công cụ như trên để tạo kết hợp với Zoom Out và Print Preview and Print để dễ làm hơn

Untitled9

Để sử dụng Print Preview and Print

Landscape Orientation: Chỉnh khổ giấy ngang hay đứng

Paper Sizes: Chọn khổ giấy

Margins: Căn lề khổ giấy bao gồm lề trên, dưới, trái, phải

Untitled10Các bạn có thể làm tương tự với Google Sheet. Chúc các bạn thành công!

LICHTHIDAU-page-0

Tác giả  Admin MyLeague

Vì một thể thao Việt Nam hùng cường !!!


Bài viết liên quan

Bình luận