Mổ băng: Atletico Madrid vs Real Madrid – Khi Sergio Ramos thêm một lần thay đổi trận đấu

Mổ băng: Atletico Madrid vs Real Madrid – Khi Sergio Ramos thêm một lần thay đổi trận đấu

Pha độc diễn của Foden, rê bóng đẳng cấp từ giữa sân như Messi rồi ghi bàn vs Brighton

Pha độc diễn của Foden, rê bóng đẳng cấp từ giữa sân như Messi rồi ghi bàn vs Brighton

Bài 4: Cấu hình và xuất thẻ thành viên

Bài 4: Cấu hình và xuất thẻ thành viên

Bài 3: Nộp hồ sơ vào giải đấu

Bài 3: Nộp hồ sơ vào giải đấu

Bài 2: Tạo giải đấu có cho phép nộp hồ sơ

Bài 2: Tạo giải đấu có cho phép nộp hồ sơ